Törökszentmiklósi Tenisz Klub adatvédelmi és süti tájékoztató

Alapelvek

A tmiklostk.hu honlapot a Törökszentmiklósi Tenisz Klub üzemelteti (a továbbiakban, mint Adatkezelő).

A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul.

Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében,

hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Adatkezelő adatai:

Név: Csányi-Molnár Károly

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Tópart utca 15.

Telefon: +36 70 327 7649

E-mail: info@tmiklostk.hu

Adatkezelés célja és a tárolt adatok

A cookie-k használatáról (más néven sütik)

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén.

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül,

és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés).

A cookie érvényessége maximum a böngésző program bezárása. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.

Tárolt adatok

Regisztráció esetén: név, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről . A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról,

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,

hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,

legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.

Az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor kezdeményezheti az erre szolgáló funkciók használatával (pl. adatmódosítás),

vagy írja meg ilyen jellegű kérelmét ügyfélszolgálatunk e-mail címére.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@tmiklostk.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésre választ adni.

Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Törökszentmiklósi Tenisz Klub jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Törökszentmiklósi Tenisz Klub

székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet

(1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Külső linkek vagy hivatkozások

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet.

Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.